De laatste jaren is het aantal bij de KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) aangesloten organisatoren van historische rallysport evenementen gestaag gegroeid. Om de historische rallysport een goede plaats binnen de KNAF organisatie te geven is eind vorig jaar tijdens de Algemene Vergadering besloten om een Sectie Historische Rally’s op te richten. Na de nodige uitwerking van de plannen is op 1 februari 2011 de nieuwe sectie operationeel geworden.
Ook is de KNAF website uitgebreid met “Historische Rally’s” (www.knaf.nl/hist-rally.aspx) waaronder de opzet en de verschillende reglementen zijn te vinden.

De KNAF is de enige overkoepelende kart- en autosportorganisatie in Nederland die erkend is door het NOC*NSF, het Ministerie van VWS en de wereld overkoepelende bond voor de kart- en autosport, de FIA. In die hoedanigheid is de Sectie Historische Rally’s van de KNAF belast met de controle op de regelgeving en organisatie van de Nederlandse historische rallysport op Nederlands grondgebied.
In principe kan elke organisator van historische rallysport evenementen lid worden van de KNAF Sectie Historische Rally’s wanneer voldaan wordt aan enige toetredingsregels. Het zelfde geldt voor elke belangenvereniging van deelnemers.

De KNAF zorgt ervoor . . .

Om de aangesloten leden hierbij behulpzaam te zijn, heeft de KNAF als eerste sportbond in Nederland een hiermee belaste milieufunctionaris in dienst.

Onder de KNAF een Open Nederlands Historisch Rallykampioenschap

Gezien de status van de KNAF als erkende sportbond in Nederland is zij gerechtigd om een officieel Nederlands Historisch Rallykampioenschap uit de schrijven. Om aan te geven dat iedere bestuurder en navigator, ook buitenlandse, deel kan nemen aan dit kampioenschap is gekozen voor de naam: “Open Nederlands Historisch Rallykampioenschap”.

Het kampioenschapreglement en de evenementenkalender is te vinden op de website van de KNAF onder Historische Rally’s. De Sectie verleent medewerking aan andere competities, mits de aanvullende regelgeving voor deze competities niet in strijd is met de KNAF Historische Rally’s reglementen.

Assurantieverklaring

De KNAF sluit jaarlijks voor alle door de KNAF geautoriseerde evenementen een collectieve verzekering af voor o.a. organisatoren, deelnemers, officials en marshals. Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt alle activiteiten die behoren bij autosportevenementen, waaronder begrepen het organiseren van wedstrijden binnen Nederland en de landen als opgenomen in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM), de zogenaamde “groene kaart landen”. Bij de door de KNAF geautoriseerde historische rally’s behoeft de deelnemer dan ook geen assurantieverklaring te overleggen.

Alle informatie is te vinden op http://www.knaf.nl/hist-rally.aspx (bron)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

rallyevenementen evenementen

Deze website gebruikt cookies om de website-ervaring te optimaliseren. We zorgen er voor dat je gegevens en privacy wordt gerespecteerd. Lees Meer.